Ďakujeme za prihlásenie sa na odber noviniek.
Ďakujeme za odoslanie správy. V dohľadnej dobe Vás budeme kontaktovať.

Usporiadateľ

Less Waste Global s.r.o., Palkovičova 15, 821 08, Bratislava

Registrácia účastníkov

Registrácia bude možná cez nášho partnera, ktorý zabezpečuje časomieru. Platbu je možné uhradiť bankovým prevodom alebo kreditnou kartou.
V prípade nenaplnenia účastníckeho limitu je možná aj registrácia na mieste.

Registrácia spustená

Miesto konania a dátum konania:

Miesto konania: Cyklomost slobody (Devínska Nová Ves),

Dátum konania: 19.9.2021

Štart pretekov: 10:00

Prezentácia účastníkov

Prezentáciu (výdaj čipov a štartového čísla) je možné absolvovať v deň konania podujatia od 7:30 do 9:00.


Štartovné

Dospelí - Beh 6 km, 10 km - 8 €.

Výťažok zo štartovného bude venovaný organizácii Planet Lover, ktorá podporuje okrem nášho podujatia aj ekologické vzdelávanie mládeže - viac info na www.planetlover.org

Registrácia a úhrada štartovného online je nutná do 18.9.2021


Štartovací balíček obsahuje:

Upresníme čoskoro.

Opatrenia v súvislosti s Covid-19

Všetkých účastníkov podujatia, či už divákov alebo samotných bežcov, žiadame o zodpovedné správanie.

Dodržujte medzi sebou bezpečné rozostupy, nepite viacerí z rovnakej fľaše. Dodržujte zásady R-O-R.

Less Waste Run bude podľa Vyhlášky č. 241/2021 V. v. SR organizovaný v tzv. režime OTP: očkovaný – testovaný – prekonaný.

Štartové číslo bude vydané iba osobám, ktoré spĺňajú jednu z nasledovných podmienok:

a) osoba plne očkovaná,

b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu, alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo

c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Tieto podmienky sa vzťahujú aj na divákov-nebežcov. Vstup do priestoru bude kontrolovaný a v prípade nesplnenia týchto podmienok nebudete mať umožnený vstup do priestorov podujatia.